اقامت با تمکن مالی

این گزینه به شما اجازه می دهد تا زمانی که توانایی اقتصادی کافی برای آن دارید، بدون انجام هیچ گونه فعالیت کاری در اسپانیا اقامت کنید.

رفت و آمد آزاد در قلمرو شنگن: بله

Z

الزامات

دارای منابع اقتصادی کافی برای اقامت در اسپانیا بدون انجام فعالیت کاری و قرارداد بیمه درمانی با یک شرکت بیمه مجاز به فعالیت در اسپانیا.
به جدولی که در آن مقدار حداقل و توصیه شده را مشخص کرده ایم مراجعه کنید.

مهلت ها

درخواست ها حداکثر ظرف مدت دو – سه ماه بررسی می شوند. با این حال، سفارت اسپانیا در تهران برای اعطای وقت ملاقات تقریباً 6 ماه زمان می برد، بنابراین روند ممکن است حدود 8 ماه طول بکشد.
}

مدت زمان

اقامت در ابتدا برای یک سال اعطا می شود و تمدید آن برای دو سال میباشد.

خانواده

همسر و فرزندان صغیر و بالغ که از نظر اقتصادی به سرمایه گذار وابسته هستند می توانند برای اقامت اقدام کنند.

ماندگاری

اگر به اقامت دائم در اسپانیا نیاز دارد. برای تمدید، حداقل اقامت بیش از 6 ماه در اسپانیا لازم است.

اجازه کار

مجوز کار ندارد. اگر چه پس از اولین سال اقامت، در صورت انجام پروژه تجاری یا دریافت پیشنهاد شغلی از یک شرکت اسپانیایی، امکان تبدیل آن به اقامتگاه با مجوز کار وجود دارد.

نحوه اخذ اقامت طولانی مدت اسپانیا

این نوع اقامت به شما اجازه اقامت و کار به طور نامحدود در اسپانیا را با شرایطی مشابه به شهروندان اسپانیایی می دهد، تقریباً مانند داشتن ملیت اسپانیایی است.
داشتن اقامت قانونی و مستمر در خاک اسپانیا الزامی می باشد. غیبت تا 6 ماه بر تداوم تأثیر نمی گذارد مشروط به اینکه مجموعا غیبت از 10 ماه در مدت پنج سال تجاوز نکند. این نوع اقامت به شما اجازه می دهد برای اقامت طولانی مدت در اتحادیه اروپا درخواست دهید که به شما اجازه خواهد داد در هر کشور عضو اتحادیه کار و اقامت داشته باشید.

نحوه اخذ تابعیت اسپانیایی از طریق اقامت

ملیت اسپانیایی به صورت یک قانون کلی پس از 10 سال اقامت به دست می آید. این شرط زمانی در موارد متولدین در اسپانیا و یا ازدواج با یک شهروند اسپانیایی کاهش می یابد.

Contact Us

International paralegal advisers.

(+34) 952 465 625

(+34) 629 867 777

Leave a Message

14 + 14 =