ویزای دانشجویی

این یک نوع اقامت نیست، بلکه یک مجوز سکونت به دلایل تحصیلی می باشد که اجازه تکمیل دوره آموزشی را در یک مرکز مجاز در اسپانیا برای اخذ مدرک تحصیلی می دهد.

رفت و آمد آزاد در قلمرو شنگن: بله

Z

الزاما

پذیرش از یک مرکز آموزشی مجاز و منابع مالی کافی برای پرداخت هزینه اقامت خود در اسپانیا را داشته باشید. فرض بر این میباشد که دانشجو به غیر از پرداخت هزینه تحصیلی باید سالانه حدود 10000 یورو داشته باشد که در مورد ایران حداقل حدود 20000 یورو توصیه می شود. علاوه بر این، دانشجو باید بیمه درمانی داشته باشد که با شرکت های مجاز به فعالیت در اسپانیا قرارداد دارد.

مهلت ها

درخواست ها حداکثر ظرف یک ماه بررسی می شوند.
}

مدت زمان

بسته به نوع تحصیلات ، در ابتدا این مجوز برای یک دوره یک یا دو ساله اعطا می شود.

خانواده

همسر و فرزندان زیر هجده سال می توانند مجوز ورود و اقامت قانونی در اسپانیا را با دانشجو در طول مدت تحصیل او دریافت نمایند.

تمدید

تایید تحصیلات برای درخواست تمدید الزامی است.

اجازه کار

ممکن است مجاز به انجام کار برای دیگران یا خودشان باشند، مشروط بر اینکه این فعالیت ها با تحصیلات مطابقت داشته باشد و بیش از 30 ساعت در هفته نباشد.

···· آیا می دانستید؟

پس از سه سال اول اقامت تحصیلی، می توانید به اقامت کاری دسترسی داشته باشید

Contact Us

International paralegal advisers.

(+34) 952 465 625

(+34) 629 867 777

Leave a Message

12 + 2 =