بازار املاک اسپانیا و به ویژه منطقه کوستا دِل سول در مالاگا مکانی استثنایی برای سرمایه گذاری در ملک می باشد.

بازار املاک اسپانیا و به ویژه منطقه کوستا دِل سول در مالاگا مکانی استثنایی برای سرمایه گذاری در ملک می باشد.

اسپانیا و به ویژه منطقه کوستا دِل سول در مالاگا مکانی استثنایی برای سرمایه گذاری در ملک می باشد. دلایل آن چیست؟ 1.- آب و هوا و کیفیت زندگی. اسپانیا به مکانی تبدیل شده است که همه می خواهند خانه دوم خود را در آنجا داشته باشند. از کشورهای شمال اروپا مانند سوئد، نروژ،...